Blog » Zanimljivosti » Šta je pametni ugovor i kakva je njegova uloga u blokčejnu?
šta je pametni ugovor

Šta je pametni ugovor i kakva je njegova uloga u blokčejnu?

od mihajlo

Pametni ugovori su računarski programi koji izvršavaju određene radnje, ako su ispunjeni svi prethodno definisani uslovi. Sve informacije i radnje iz pametnog ugovora se čuvaju na blokčejnu.

 

Pametni ugovor je jedan od najvažnijih faktora u mnogim ekosistemima zasnovanim na blokčejn tehnologiji .

 

Veruje se da će u bliskoj budućnosti pametni ugovori preuzeti i olakšati mnoge aspekte poslovanja, uglavnom zbog činjenice da eliminišu potrebu za ručnim sastavljanjem i izvršavanjem ugovora i učešćem trećih lica u celom procesu.

 

Da bismo objasnili kako pametni ugovori funkcionišu, uzećemo pojednostavljeni primer.

 

Verovatno ste čuli za platforme „ crovdfunding “ kao što je Kickstarter. Ako imate poslovnu ideju za proizvod, ali nemate dovoljno novca da započnete posao, možete napraviti svoj profil (stranicu) na takvoj platformi na kojoj ćete detaljno predstaviti svoju poslovnu ideju, u nadi da će ljudi prepoznaće vaš projekat i donirati određene iznose.

 

Recimo da ste na takvoj platformi otvorili stranicu na kojoj kažete da vam je cilj prikupiti 10.000 dinara. U kampanji ističete da će svaka osoba koja donira iznos od 1000 kn zauzvrat dobiti vaš proizvod ili uslugu.

 

Tokom trajanja kampanje, novac donatora se prikuplja na platformi za kraudfanding, i tu ostaje do kraja kampanje. Ako ste uspeli prikupiti iznos od 10.000 kn, platforma će vam ga proslijediti. Međutim, ako ne uspete da prikupite željeni iznos, platforma vraća novac svima koji su donirali novac vašem projektu.

UKOLIKO ŽELITE DA KUPITE NEKU KRIPTOVALUTU ILI NEKI KRIPTO TOKEN MOŽETE POZVATI NAS ILI NAM SE JAVITI NA CHATU I MI VAM MOŽEMO POMOĆI. TAKOĐE MOŽETE POPUNITI FORMU NA NAŠOJ STRANICI O EDUKACIJI.

Kakve to veze ima sa pametnim ugovorima?

Pametni ugovori su zapravo kompjuterski programi (linije koda) koji automatski izvršavaju radnju ako su ispunjeni svi prethodno postavljeni uslovi . Dakle, u ovom primeru uslov je da kampanja mora prikupiti iznos od najmanje 10.000 dinara. Kada se dostigne iznos, platforma šalje novac.

Šta je pametni ugovor?

Uzimajući u obzir prethodni primer, pametni ugovor se može objasniti kao sporazum između dve ili više strana koji je sastavljen u obliku kompjuterskog koda. Pametni ugovori funkcionišu uz pomoć blokčejn tehnologije , što znači da se svi podaci i radnje iz ugovora čuvaju na blokčejn mreži i da su javno dostupni.

 

Tabela koja prikazuje poređenje pametnih i tradicionalnih (pisanih) ugovora.

Razlika između pametnih i tradicionalnih ugovora.

 

Transakcije koje se izvršavaju uz pomoć pametnog ugovora su automatizovane – ne zahtevaju akciju trećih lica i mogu se izvršiti samo kada su ispunjeni svi uslovi.

UKOLIKO ŽELITE DA KUPITE NEKU KRIPTOVALUTU ILI NEKI KRIPTO TOKEN MOŽETE POZVATI NAS ILI NAM SE JAVITI NA CHATU I MI VAM MOŽEMO POMOĆI. TAKOĐE MOŽETE POPUNITI FORMU NA NAŠOJ STRANICI O EDUKACIJI.

Kako funkcionišu pametni ugovori?

Pametni ugovori funkcionišu po principu “ ako / kada …“ (određeni uslov je ispunjen), “ onda “ (akcija se izvršava).

 

Pre sastavljanja pametnog ugovora, strane učesnice pokušavaju da definišu sve kriterijume i uslove koji moraju biti ispunjeni da bi se ugovor izvršio i transakcija izvršila.

 

Pametni ugovori mogu da sadrže onoliko uslova koliko je potrebno da se neka radnja izvrši na način koji zadovoljava sve korisnike.

 

Takođe, moraju se razraditi svi mogući izuzeci, kao i okviri za rešavanje potencijalnih sporova.

 

Kada su sve tačke razrađene, pametni ugovor se može programirati i testirati.

 

Računarska mreža izvršava radnje ( transakcije , registracije , itd.) kada su svi uslovi ispunjeni i provereni. Nakon što se transakcija izvrši, mreža blokova se ažurira kako bi uključila sve podatke u svoju bazu podataka.

 

Kada se podaci ažuriraju na blokčejn mreži, oni se ne mogu menjati, a rezultate transakcije mogu videti samo ovlašćene strane.

 

Pametni ugovori se najčešće povezuju sa Ethereum mrežom, pošto je većina pametnih ugovora kodirana pomoću programskog jezika Soliditi , sa kojim je Ethereum mreža zapravo stvorena.


Pored Ethereuma, postoje i druge mreže koje koriste pametne ugovore kao što su EOS , Neo , Tezos , Tron , Polkadot, Oasis Network i Algorand ).

Kratak primer kreiranja i implementacije pametnog ugovora

Programer kreira pametni ugovor pisanjem koda koji će jasno navesti pravila koja se moraju poštovati da bi se ugovor izvršio.

 

Na primer, pravilo može da glasi: Osoba A će poslati osobi B 5 ETH 12.10.2022. godine. Nakon što su pravila definisana, programer „šalje“ ugovor u Ethereum mrežu.

 

Kada pametni ugovor bude na mreži Ethereum, ugovor je stupio na snagu. Hiljade računara širom sveta (korisnici Ethereum mreže) tada imaju kopiju ovog pametnog ugovora.

 

Radnja iz ugovora biće obavljena tačno 1. decembra. 2022. U tom periodu niko ne može promeniti pravila ugovora niti uzeti 5 Eth jer kodeks ne sadrži takve aktivnosti.

 

5 prednosti pametnih ugovora

 

1. Tačnost i efikasnost

 

Pošto je pametni ugovor kodiran tako da se izvršava u trenutku kada su ispunjeni svi zadati uslovi, nema potrebe da trošite vreme na prikupljanje papira (za sastavljanje ugovora) kao i na ispravljanje grešaka koje mogu nastati prilikom popunjavanja podataka. (iznos, ime, broj dokumenata itd).

 

2. Poverenje i transparentnost

 

Svi uslovi i radnje iz pametnih ugovora su šifrovani, ali potpuno vidljivi i dostupni samo stranama koje su definisale uslove i koje učestvuju u transakciji. Jednom kada se pametni ugovor izvrši i podaci se čuvaju na blokčejnu, ne postoji način da se promene prethodno definisane stavke.

 

3. Brzina

 

Pametni ugovori su zasnovani na kompjuterskom kodu, svi procesi su automatizovani, a svi podaci su na Internetu. Automatizacija procesa omogućava da se sve transakcije izvršavaju velikom brzinom, što vam može uštedeti vreme (npr. ne morate više puta da idete kod advokata i notara).

UKOLIKO ŽELITE DA KUPITE NEKU KRIPTOVALUTU ILI NEKI KRIPTO TOKEN MOŽETE POZVATI NAS ILI NAM SE JAVITI NA CHATU I MI VAM MOŽEMO POMOĆI. TAKOĐE MOŽETE POPUNITI FORMU NA NAŠOJ STRANICI O EDUKACIJI.

4. Bezbednost

 

Svaka transakcija na blokčejn mreži je šifrovana, što je čini gotovo nemogućim za hakovanje. Takođe, svaki zapis nove transakcije je povezan sa prethodnim (lanac blokova), što znači da bi haker morao da promeni tok celog lanca da bi modifikovao jednu transakciju.

 

Zbog visokog nivoa zaštite, pametni ugovori su jedan od najbezbednijih elemenata podataka na Internetu.

 

5. Ušteda novca

 

Možda je jedna od najvažnijih prednosti pametnih ugovora to što za izvršenje nije potrebno ići u banku, kod advokata ili kod javnog beležnika. To znači da pored vremena možete uštedeti i na raznim troškovima.

 

Gde se mogu koristiti pametni ugovori?

 

Iako se najčešće pominju u kontekstu izvršavanja transakcija, pametni ugovori imaju širok spektar primena. Na primer, programeri mogu da ih koriste za kreiranje decentralizovanih aplikacija ili novih tokena.

 

Osim u finansijskom sektoru, najčešće se koriste u industriji igara na sreću ili u lancima snabdevanja robom.

 

Oblasti korišćenja i primene pametnih ugovora

 

1. Upravljanje lancem snabdevanja

 

Lanac snabdevanja je oblast u kojoj prednosti pametnih ugovora lako mogu doći do izražaja.

 

Lanci snabdevanja su velike mreže pojedinaca, organizacija, resursa, aktivnosti i tehnologije uključenih u kreiranje i distribuciju proizvoda.

 

U tako velikoj mreži odvijaju se procesi koji mogu biti dugotrajni, skupi i na kraju neefikasni.

 

Neki od najvećih problema u lancima snabdevanja uključuju nemogućnost lakog praćenja podataka u realnom vremenu, njihovu tačnost (zbog ručnog unosa podataka, koji je podložan raznim greškama).

 

Sistem koji bi koristio pametne ugovore sa blokčejnom kao osnovu mogao bi, na primer, da automatski izvrši unapred dogovorena plaćanja (između proizvođača i dobavljača) bez potrebe za izdavanjem faktura i ručnim obavljanjem transakcija.

 

Jedan od novijih primera primene pametnih ugovora u lancu snabdevanja može se naći u Španiji. Pokretanje hrane Trazable nastoji da koristi pametne ugovore za povezivanje sa dobavljačima deljenjem informacija o proizvodima i distribuciji.

 

Pored stranaka koje učestvuju u ovom procesu, krajnji korisnik je mogao imati i uvid u ceo proces, kako bi tačno znao poreklo proizvoda.

UKOLIKO ŽELITE DA KUPITE NEKU KRIPTOVALUTU ILI NEKI KRIPTO TOKEN MOŽETE POZVATI NAS ILI NAM SE JAVITI NA CHATU I MI VAM MOŽEMO POMOĆI. TAKOĐE MOŽETE POPUNITI FORMU NA NAŠOJ STRANICI O EDUKACIJI.

2. Primena u sektoru nekretnina

 

Proces kupovine, prodaje i prenosa vlasništva nad nekretninama je stresan i rizičan posao za sve strane. Problemi sa vlasništvom, veličinom zemljišta i sl. najčešće su povezani sa nekretninama.

 

Kako bi stranke osigurale transparentnost i validnost procesa, angažuju treća lica kao što su advokati, agenti, što iziskuje dodatne troškove, što pak produžava proces kupovine i prodaje.

 

Sve funkcije koje obično obavljaju advokat, agent, notar mogu se kombinovati u jedan autonomni mehanizam koji omogućavaju pametni ugovori.

 

Zajedno sa prenosom vlasništva i sredstava, pametni ugovori bi mogli da pomognu dokumentovanju svih važnih detalja o imovini putem skladištenja na mreži blokova.

 

To znači da je pri svakoj narednoj prodaji kupac mogao da vidi sve podatke – od godine izgradnje, poslednje dekoracije, lokacije i drugih bitnih detalja.

 

Zemlje poput Gruzije i Ujedinjenih Arapskih Emirata počele su da razvijaju zemljišne knjige na blokčejn mreži još 2016.

UKOLIKO ŽELITE DA KUPITE NEKU KRIPTOVALUTU ILI NEKI KRIPTO TOKEN MOŽETE POZVATI NAS ILI NAM SE JAVITI NA CHATU I MI VAM MOŽEMO POMOĆI. TAKOĐE MOŽETE POPUNITI FORMU NA NAŠOJ STRANICI O EDUKACIJI.

3. Upotreba pametnih ugovora u finansijskom sektoru

 

U finansijskom sektoru trenutno možemo naći najširu upotrebu pametnih ugovora, odnosno u projektima decentralizovanih finansija.

 

Decentralizovane finansije su dostigle veliku popularnost jer su obezbedile bolju alternativu tradicionalnom finansijskom sektoru.

 

Mnoge DeFi aplikacije, uz pomoć pametnih ugovora, pružaju usluge trgovanja, kredite, zajmove i nude nove, inovativnije finansijske proizvode.

 

Ono što decentralizovane finansije čini atraktivnim je to što korisnicima omogućava veću transparentnost i upravljanje bez potrebe za trećom stranom (banke, notari, osiguravajuća društva, itd.) i plaćanjem dodatnih naknada.

Konverzija.rs je platforma koja je kreirana u svrhu edukacije i obrazovanja o kriptovalutama, blockchain-u i decentralizaciji. 

Pročitajte najnovije vesti iz kategorije ZANIMLJIVOSTI.

Slični članci